1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ยาต้านไวรัสเอดส์ช่วยได้อย่างไรบ้าง

เข้า ไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อมีน้อยลงภูมิต้านทาน (CD4) ก็ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อก็จะไม่ป่วยและไม่เสียชีวิตจากเอดส์เพียงแต่ต้องกินยาไปตลอด ชีวิต