1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

เมื่อไหร่ที่จะต้องเริ่มกินยาต้านไวรัสเอดส์

ผู้ติดเชื้อทุกรายที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไม่ว่า CD4 จะเท่าใดสามารถเริ่มยาต้านไวรัสได้ฟรีตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรประกันสังคม