1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ใช้มีดโกน อันเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ HIV จะเสี่ยงไหม

ไม่เสี่ยง แต่ถ้ามีดโกนมีเลือดติดอยู่เต็มมีดแล้วนำมาใช้ต่อทันทีและเกิดบาดมีแผลเลือดออกก็อาจมีโอกาสเสี่ยง