ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ขยายเวลา)

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยไวรัส โรคติดเชื้อทางอณูวิทยา เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดสภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อแช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนทั่วไปได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาภายในวันที่ 28 สิงหาคม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนทั่วไปได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยไวรัส โรคติดเชื้อทางอณูวิทยา เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดสภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 […]

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคซิฟิลิส คือ อะไร ? ซิฟิลิสเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมา แพลลิดัม (Treponema pallidum)  ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อซิฟิลิส เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น รักร่วมเพศ หญิงตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ สามารถนำไปสู่อาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและระยะยาวได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อซิฟิลิสมีโอกาสสูงขึ้นในการติดเชื้อ HIV มากกว่าคนไม่ได้ติดเชื้อซิฟิลิส ติดต่อได้อย่างไร ? 1) การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการตรวจ HIV-1/HIV-2 Qualitative (NAT)

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ HIV-1/HIV-2 Qualitative (NAT) ระยะเวลาในการรอผล 1 วันทำการ โดยคิดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ ลำดับที่ รหัสรายการ ชื่อรายการ รหัสกรมบัญชีกลาง ราคา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการตรวจฟรีสำหรับ LGBTQIA+ ตลอดเดือนมิถุนายน

คลีนิคนิรนาม ร่วมฉลอง Pride Month ด้วย Package ตรวจฟรีสำหรับ LGBTQIA+ ดังนี้ โดยบริการตรวจฟรีจะเริ่มในวันที่ 6-30 มิถุนายน 2566 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. สามารถ Walk in มาตรวจในเวลาและสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. แพทย์ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/3329-5-6-9-23-65 2. พยาบาล https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3348-5-5-1-14-65 3. นักเทคนิคการแพทย์ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3412-1-16-16-2565 4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3342-3-23-6-65

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

คลีนิคนิรนาม เปิดรับสมัครเภสัชกร Part time

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเภสัชกร Part time หากสนใจสามารถส่ง Resume หรือ CV ได้ที่ hr.arc@redcross.or.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-6717

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์           วิทยาการก้าวไกล วิจัยศึกษา พัฒนาความรู้ ควบคู่บริการ ประสานงานเครือข่าย กระจายสู่สังคม พันธกิจ                       1.พัฒนาองค์ความรู้กระบวนวิธีและบริการที่เกี่ยวกับเอดส์ ทั้งด้านการแพทย์และสังคม ซึ่งเหมาะสมจำเป็นสำหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยอาศัยขบวนการวิจัย และโครงการนำร่องที่กระทำอย่างเป็นระบบ           2.เป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศและประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากเอดส์