1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

บทความและวารสาร

การรณรงค์ป้องกันเอดส์ในประเทศไทย

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการป้องกันเอดส์ให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นมาตรการที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จในการควบ คุมการระบาดของโรคเอดส์ของรัฐบาลไทยในอดีต 6-7 ปี ที่ผ่านมา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องเอดส์แผ่วลงไปมาก ไปเน้นหนักเรื่องยาเสพติด ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความรู้และความตระหนักด้านโรคเอดส์ ประกอบ กับนานาชาติก็สรรเสริญประเทศไทยว่าประสพความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาเอดส์ รัฐบาลก็เลยลดความสนใจและลดงบประมาณในการรณรงค์ป้องกันเอดส์ลง ทุ่มงบประมาณไปทางดูแลรักษาเป็นส่วนใหญ่ และสังคมก็ได้รับข่าวสารว่าตอนนี้เอดส์รักษาได้แล้ว รัฐบาลจัดหายาต้านเอดส์ฟรีให้กับคนไข้ทุกคน เป็นเอดส์ก็ไม่ตายแล้ว ก็เลยชักจะไม่กลัวติดเอดส์ ผู้ติดเชื้อเองก็ชักจะกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น เพราะสุขภาพแข็งแรงขึ้นหลังจากได้รับยาต้านฯ ก็เลยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ระมัดระวังมากขึ้น อ่านต่อ

ทำไมต้องตรวจเอดส์อย่างน้อยปีละครั้ง

    มีการคาดประมาณว่ามีคนไทยติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่ต้นทั้งสิ้นหนึ่งล้านสองแสนคน เสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง คาดประมาณว่ามีคนไทยที่ติดเชื้อเอดส์ซึ่งมีชีวิตอยู่ขณะนี้ประมาณ 6 แสนคน มีคนไทยติดเชื้อรายใหม่ขณะนี้ประมาณปีละ 16,000 คน และเสียชีวิตจากเอดส์ประมาณปีละน้อยกว่า 10,000 คน โดยแนวโน้มการเสียชีวิตจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐจัดบริการดูแลรักษาทั่วถึงมากขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเอดส์ฟรีปีละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะป่วยขึ้นมา และการที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่ เป็นก้าวแรกที่สำคัญจะนำไปสู่การป้องกันและดูแลรักษาที่ถูกต้องและจริงจัง การจะรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ต้องอาศัยการตรวจเอดส์อย่างเดียว ซึ่งคนไทยจำนวนมากยังเข้าใจว่าถ้าร่างกายแข็งแรงแสดงว่าไม่ได้ติดเอดส์ นอกจากนี้หลายคนไม่คิดว่าตัวเองอาจมีโอกาสติดเอดส์ได้ทั้งๆ ที่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ เพราะคิดว่าโอกาสน้อยหรือตัวเองไม่น่าจะเสี่ยง อ่านต่อ

สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

     มีรายงานโรคเอดส์ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2524 ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 นับจนถึงขณะนี้ได้ 25 ปีแล้ว 3 ปีแรก เอดส์ระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2531 มีการระบาดหนักในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีด ปีต่อมาเริ่มระบาดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 2533 พบมากในชายนักเที่ยวที่ติดกามโรคจากหญิงขายบริการ และปีถัดมา (พ.ศ. 2534) พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภรรยาของชายนักเที่ยว และการระบาดในทารกแรกคลอด โดยสรุป ภายใน 6 ปีที่โรคเอดส์เข้ามาถึงเมืองไทยก็ระบาดเข้าไปถึงสถาบันครอบครัวของคนไทยทุกคน

3 ทศวรรษโรคเอดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการพบโรคเอดส์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า "AIDS at 30: Nations at the crossroads"
รายงานดังกล่าวระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ทั่วโลกลดลงเกือบ 25% โดย เฉพาะในอินเดียมีอัตราการลดลงของจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มากกว่า 50% และ 35% ในแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจำนวน มากที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ
แม้อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงมีอยู่สูงมาก กล่าวคือ ราว ๆ 7,000 ราย/วัน อ่านต่อ

หน้า 1 จาก 3