HOT NEWS

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์รับมอบโล่เกียรติคุณแพทย์ดีเด่นในฐานะเป็น “แพทย์ต้นแบบ” จากแพทยสภา

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมารและห้องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่เกียรติคุณแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา ในฐานะเป็น “แพทย์ต้นแบบ”ผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และนวัตกรรมการวิจัย ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

สโมสรไลออนส์วังใหม่มอบเงินสมทบทุนกองทุนในพระอุปภัมภ์

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางวิไลลักษณ์ จำเริญเจนกิจ นายกสโมสรไลออนส์วังใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนในพระอุปภัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน

วารสาร Lancet HIV ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ผลงานของประเทศไทยที่เสนอ ในการประชุมเอดส์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ เกาะฮ่องกง

การบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชน (KPLHS) และการให้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ (Same-Day ART)

     ในการประชุม แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ จาก สภากาชาดไทย ได้นำเสนอโครงการ KPLHS (Key Population-Led Health Services, KPLHS) ในความพยายามที่จะลดการระบาดของเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการและให้บริการสุขภาพด้านเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน (KPLHS) โดยเจ้าหน้าที่ชุมชนมีบทบาท
ในการให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี รวมทั้งจ่ายยา PrEP เพื่อป้องกันการติดเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อ การบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชนดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากในภูมิภาค ทั้งในลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยเฉพาะในประเทศไทยการบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชน (KPLHS) สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความชุกของการติดเชื้อสูง และมีอุบัติการการติดเชื้อรายใหม่สูงด้วย ซึ่งเป็นโอกาสทองที่จะให้เพร็พในการป้องกันพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้การให้บริการ Same-Day ART ซึ่งเป็นบริการเริ่มให้ยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย โดยผู้รับบริการจะได้รับยาต้านไวรัสฯ (ART) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ทันที หลังจากผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มีวัณโรคและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราแล้ว พบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561 มีผู้มารับบริการมากกว่า 1,000 ราย ได้รับยาต้านไวรัสฯ ภายในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อประมาณ 80% และกว่า 90% ยังกินยาต่อเนื่องและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในเลือด
ที่ 6 เดือน

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.thelancet.com/hiv Vol 5 August 2018, e414

Princess PrEP program: the first key population-led model to deliver pre-exposure prophylaxis to key populations by key populations in Thailand

Nittaya PhanuphakA,K, Thanthip Sungsing A, Jureeporn JantarapakdeA,Supabhorn Pengnonyang A, Deondara Trachunthong A, Pravit Mingkwanrungruang A,Waraporn SirisakyotA, Pattareeya PhiayuraA, Pich SeekaewA, Phubet Panpet B,Phathranis MeekruaC, Nanthika Praweprai D, Fonthip SuwanE, Supakarn SangtongF,Pornpichit BrutratG, Tashada WongsriH, Panus Rattakittvijun Na NakornA,Stephen MillsI, Matthew AveryI, Ravipa VannakitJ and Praphan Phanuphak A

 Read More..

หน้า 1 จาก 3

บทความ

คำถามยอดฮิต