HOT NEWS

สมาคมโรคเอดส์นานาชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

       Professor Linda-Gail Bekker  ผู้อำนวนการสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ (International AIDS Society) ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของ Professor Linda-Gail Bekker เพื่อมาร่วมมือกับหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับวัยรุ่น ทั้งในการป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม และปัญหาอื่นๆ ของวัยรุ่น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

บทความ

คำถามยอดฮิต