HOT NEWS

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส จังหวัดเชียงราย

     ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายกลินที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ณ ศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส จังหวัดเชียงราย

บทความ

คำถามยอดฮิต