HOT NEWS

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล The Best Community Engagement Award

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หน่วย PREVENTION ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล The Best Community Engagement Award โดยแพทย์หญิงนิตยา  ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้าหน่วย PREVENTION เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล  ณ  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะที่สามารถทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง โดยการวางแผนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการ และทำให้เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถชักชวนสาวประเภทสองเข้ามาร่วมโครงการได้มากที่สุดในบรรดาเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงอย่างมากแก่ประเทศไทย  นอกจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ประสานความร่วมมือไทย-สหรัฐ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมอยู่ในการศึกษาวิจัยโครงการนี้ด้วย

บทความ

คำถามยอดฮิต