HOT NEWS

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล Civil Society Partnership Award

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในการประชุมวิชาการเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 22  (The 22nd Initernational AIDS Conference, AIDS 2018)  ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล Civil Society Partnership Award จากแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม

บทความ

คำถามยอดฮิต