HOT NEWS

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความ

คำถามยอดฮิต