HOT NEWS

วารสาร Lancet HIV ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ผลงานของประเทศไทยที่เสนอ ในการประชุมเอดส์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ เกาะฮ่องกง

การบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชน (KPLHS) และการให้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ (Same-Day ART)

     ในการประชุม แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ จาก สภากาชาดไทย ได้นำเสนอโครงการ KPLHS (Key Population-Led Health Services, KPLHS) ในความพยายามที่จะลดการระบาดของเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการและให้บริการสุขภาพด้านเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน (KPLHS) โดยเจ้าหน้าที่ชุมชนมีบทบาท
ในการให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี รวมทั้งจ่ายยา PrEP เพื่อป้องกันการติดเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อ การบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชนดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากในภูมิภาค ทั้งในลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยเฉพาะในประเทศไทยการบริหารจัดการสุขภาพโดยชุมชน (KPLHS) สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความชุกของการติดเชื้อสูง และมีอุบัติการการติดเชื้อรายใหม่สูงด้วย ซึ่งเป็นโอกาสทองที่จะให้เพร็พในการป้องกันพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้การให้บริการ Same-Day ART ซึ่งเป็นบริการเริ่มให้ยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย โดยผู้รับบริการจะได้รับยาต้านไวรัสฯ (ART) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ทันที หลังจากผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มีวัณโรคและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราแล้ว พบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561 มีผู้มารับบริการมากกว่า 1,000 ราย ได้รับยาต้านไวรัสฯ ภายในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อประมาณ 80% และกว่า 90% ยังกินยาต่อเนื่องและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในเลือด
ที่ 6 เดือน

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.thelancet.com/hiv Vol 5 August 2018, e414

บทความ

คำถามยอดฮิต