HOT NEWS

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น “งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ประจำปี 2561

     ตามที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านการรณรงค์ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ตลอดจนการให้การสนับสนุนผู้ติดเชื้อในทุกๆ ด้าน เพื่อเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 นั้น บัดนี้ ได้มีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ดังไฟล์แนบ

 อ่านต่อ..

บทความ

คำถามยอดฮิต