HOT NEWS

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจ สุรเสน

          วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจ สุรเสน ที่ได้แสดงผลงานจิตรกรรมเดี่ยว “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ” ณ ห้องนิทรรสการ ชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการแสดงนิทรรศการ ในแนวคิด “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ” นั้น เป็นการถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนาธรรมที่เป็นจุดเด่นของแต่ละภาค แต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย ผ่านสีอะคริลิก เกรียง ลงบนผืนผ้าใบ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562 - 10 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรสการ ชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความ

คำถามยอดฮิต