HOT NEWS

สภากาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ โรงพยาบาลปิยะเวท และโครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทย และลาว เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวี

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลปิยะเวท ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลปิยะเวท  และ Dr. Stephen Mills ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค โครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทย และลาว องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวี แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ในโรงพยาบาลเอกชน  ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบให้บริการด้านเอชไอวีตามยุทธวิธีการเข้าถึง การนำเข้าสู่บริการ ตรวจหา รักษา การให้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งการคงอยู่ในระบบการรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทความ

คำถามยอดฮิต