HOT NEWS

ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "Key messages from AIDS 2018 on HIV self-testing"

IAS และ APCOM ได้เชิญ พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ บรรยายในหัวข้อ "Key messages from AIDS 2018 on HIV self-testing"จึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งทาง IAS และ APCOM ได้จัดให้มีการสัมนาออนไลน์

 เข้าร่วมฟังบรรยาย..

บทความ

คำถามยอดฮิต