HOT NEWS

สำนักอัยการสูงสุด ร่วมกับสภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัด โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

          วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 303 สำนักอัยการสูงสุด  นายเข็มชัย  ชุติวงศ์  อัยการสูงสุด และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมแถลงข่าว โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ  โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บทความ

คำถามยอดฮิต