HOT NEWS

รายงานผลสรุปการประชุม “Thailand’s National PrEP Forum”

รายงานผลสรุปการประชุม “Thailand’s National PrEP Forum”

ของ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

การประชุมสัมมนา“Thailand’s National PrEP Forum”

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

********************************

เพร็พ (PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis) แปลตรงตัว คือการป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ

  • เป็นยาต้านไวรัส 2 ตัวร่วมกัน คือทีโนโฟเวียร์ กับ เอ็มทริซิตาบีน เมื่อให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกินล่วงหน้า  ยาจะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อที่เป็นทางเข้าของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อเข้ามาก็จะถูกยาทำลาย จึงไม่ติดเชื้อ
  • ผลการศึกษาวิจัย พบว่าเพร็พได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นชายกับชาย หรือหญิงกับชาย ได้เกือบ 100%
  • กินวันละเม็ดทุกวันในช่วงที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่สำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สามารถกินเมื่อจะมีพฤติกรรมเสี่ยงก็ได้ โดยกิน 2 เม็ดทีเดียว 2-24 ชั่วโมงก่อนจะไปเสี่ยง ตามด้วยวันละเม็ดต่อเนื่องจนครบ 2 วันหลังพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย
  • มีคนทั่วโลกใช้เพร็พเกือบครึ่งล้านคน พบมีผู้ติดเชื้อในคนที่กินเพร็พต่อเนื่องเพียง 5 ราย ถ้าไม่กินเพร็พ จะมี ผู้ติดเชื้อขึ้นมาอย่างน้อยปีละ 10,000 คนในครึ่งล้านคนนี้
  • ผลข้างเคียงมีน้อย  และราคาก็เพียงวันละ 15 บาท

 อ่านเพิ่มเติม..

 

บทความ

คำถามยอดฮิต