HOT NEWS

สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน จัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย Mr.Eamonn Murphy, REGIONAL DIRECTOR, UNAIDS ASIA AND THE PACIFIC นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศาสตราจารย์ นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสุรางค์  จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)  โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บทความ

คำถามยอดฮิต