HOT NEWS

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ เซฟคลินิก และโครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

         วันที่ 11 ธันวาคม 2562  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟคลินิก จำกัด  และ คุณสุธิณี เจริญยิ่ง ผู้แทนโครงการ USAID LINKAGES ประจำประเทศไทย องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ณ  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

บทความ

คำถามยอดฮิต