HOT NEWS

ขณะนี้คลีนิคนิรนามไม่มียา Genvoya จำหน่าย

          เรียน ผู้รับบริการ ทุกท่าน ขณะนี้คลีนิคนิรนามไม่มียา Genvoya จำหน่าย เนื่องจากบริษัท DCH ประเทศไทย ผู้แทนจำหน่ายยา Genvoya ได้แจ้งว่ายาดังกล่าวขาดตลาด จึงขอให้ผู้ที่รับประทานยา Genvoya รีบพบแพทย์ประจำตัวของท่านเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป หากมีข้อสงสัยโทร.สอบถามที่ 022516711-5 ต่อ 207 ในวันเวลาราชการ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 

บทความ

คำถามยอดฮิต