1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จัดบริการสั่งซื้อและจัดส่งยาต้านฯ ด้วยระบบออนไลน์

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง นั้น  เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดบริการสั่งซื้อออนไลน์และส่งยาต้านฯ ด้วยระบบขนส่งพัสดุ (service delivery)  สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการซื้อและจัดส่งยาได้ที่นี่

 อ่านเพิ่มเติม..