1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

คลีนิคนิรนามลดขั้นตอนการให้บริการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิค-19

ขั้นตอนการให้บริการตรวจและรักษาเอชไอวี

 1. สแกน QR Code ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมาคลีนิคนิรนาม
 2. กดคิวเบอร์ 5 ที่ตู้กดคิว ข้างประตูทางเข้าคลีนิคนิรนาม
 3. รอเรียกคิวเข้าระบบ
 4. รอเรียกคิวช่องการเงิน
 5. เจาะเลือด
 6. สแกน QR Code เพื่อรับผลตรวจทางอีเมล/SMS/ไลน์ จากเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา และกลับบ้านได้