1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์

          วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับ