1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

แพทย์ไทยไปร่วมประชุมเอดส์นานาชาติครั้งแรกที่ออสเตรเลีย

      แพทย์ไทยไปร่วมประชุมเอดส์นานาชาติครั้งแรกที่ออสเตรเลีย เมื่อปี 1989 (ภาพแถวแรกจากซ้าย พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์  นพ.ประพันธ์  ภานุภาค  นพ.สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล นพ.สุรพล สุวรรณกูล และพญ.มัทนา หาญวนิชย์)