1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

3 ทศวรรษโรคเอดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการพบโรคเอดส์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า "AIDS at 30: Nations at the crossroads"
รายงานดังกล่าวระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ทั่วโลกลดลงเกือบ 25% โดย เฉพาะในอินเดียมีอัตราการลดลงของจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มากกว่า 50% และ 35% ในแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจำนวน มากที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ
แม้อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงมีอยู่สูงมาก กล่าวคือ ราว ๆ 7,000 ราย/วัน อ่านต่อ