1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

เอดส์ตรวจเร็วและรักษาทันที (Test and Treat)

       

       การรณรงค์ให้คนไทยตรวจเอดส์แต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะป่วยขึ้นมา หรือก่อนที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นๆอีกหลายคนโดยไม่รู้ตัว (Early testing) และการรณรงค์ให้คนไทยที่ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว (Early treatment) เพื่อจะได้ไม่ป่วยและมีอายุยืนยาวเหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังไม่ส่งต่อเชื้อให้ผู้อื่น (Treatment as prevention) จะเป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตาของคนไทยในช่วงนี้ โดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าใกล้วันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ อ่านต่อ