1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

 เอดส์จะไม่แพร่ก็ต้องรักษา จะรักษาได้ต้องรู้ว่าติดเชื้อ จะรู้ว่าติดเชื้อต้องมาตรวจเลือดปัจจุบันถ้าตรวจเร็วรักษาเร็วก็เท่ากับไม่แพร่เชื้อให้ใคร วันนี้คุณตรวจเลือดแล้วหรือยัง

 

 คลิ๊กเพื่อดูรูปขนาดใหญ่