1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

เวลาทำการ

เวลาทำการ

 **เจาะเลือดหลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

**พุธ,ศุกร์ เจาะเลือดหลังเวลา 18.30 น. และเสาร์ หลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์