1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

บริการออนไลน์

ปรึกษาออนไลน์

           ปัจจุบันระบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ตั้งแต่ตื่นไปจนกระทั่งเข้านอน เนื่องจากระบบออนไลน์ดังกล่าวจะช่วยให้คนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งในการทำงาน การเรียน การซื้อของ การทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการเข้าไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาล เพื่อตรวจรักษา หรือซื้อยา เป็นต้น สำหรับการตรวจเอชไอวีก็เช่นเดียว จะเห็นได้ว่า โดยปกติแล้วผู้รับบริการต้องสมัครใจเดินเข้ามาตรวจ และรับคำปรึกษาด้วยตนเองยังสถานพยาบาลต่าง ๆ แต่เมื่อระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาท ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองก็จะหายไป ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังสถานพยาบาลที่มีผู้คนแออัดอีก เพราะระบบการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์จะช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับบริการสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาการรับบริการอีกได้ด้วย

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจ HIV

ผู้รับบริการทั้งรายใหม่ และรายเก่า สามารถแอดไลน์เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงได้ที่ @486tuxwa หรือโทร 066-1233113 ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกปรึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้

-          การขอรับยาต้านไวรัสฉุกเฉินหลังสัมผัสเชื้อ (nPEP)

-          การขอรับยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)

-          การตรวจหาเชื้อเอชไอวี

-          รับคำปรึกษาด้านอื่น ๆ

เวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น

 คลิกหรือสแกน

 

ลงทะเบียนออนไลน์

คุณจะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น เพียงแค่คุณลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ

ไปลงทะเบียนได้เลยที่ https://screenhiv.trcarc.org/ScreenHIVClient/

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัส 6 ตัว เพื่อใช้ในการยืนยันตนต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อติดต่อเข้ารับบริการคุณสามารถกดบัตรคิว E ที่จุดบริการที่ 1 แล้วรอเรียกตามลำดับคิวได้เลย

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 15.00 น.
คลินิกนอกเวลา พุธ , ศุกร์ : 16.30 – 19.30 น.
และ เสาร์ : 08.30 – 11.30 น.

ซื้อยาออนไลน์

* ซื้อยาออนไลน์ เป็นการให้บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยการจัดส่งยาผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่คลีนิคนิรนาม

* ช่องทางการติดต่อ
☎ 0633977744
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : @rxtrcarc
วันจันทร์ - ศุกร์ : 08.30 -15.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ขั้นตอนการใช้บริการและอัตราค่าขนส่ง  คลิ๊ก..

* ราคายา  คลิ๊ก..

* ที่อยู่ในการจัดส่งใบสั่งยา
"ฝ่ายเวชระเบียน 104 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330"
หรือ FAX : 022547577

* ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดส่งยาหลังจากชำระเงิน 2 วัน โดยตัดรอบที่ 15.00 น. ของแต่ละวัน เช่น ชำระเงินวันจันทร์ก่อนบ่าย 3 ยาจะถูกส่งออกจากคลีนิคนิรนามวันพุธ และนับตามวันเวลาราชการ

 

 

คลิกหรือสแกน