ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
พระกรณียกิจด้านการป้องกันเอชไอวีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 05 กรกฎาคม 2562
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 มกราคม 2562
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561

คำถามยอดฮิต