ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 มกราคม 2562
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2561
คลีนิคนิรนาม งดตรวจ STDs ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูต 13 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561

คำถามยอดฮิต