พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน

   

        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี นายกลินที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน (USAID Community Partnership) โดยมีศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

        โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน (USAID Community Partnership) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนด้านการบริการสุขภาพชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและดูแลรักษาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งได้แก่ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ผู้ใช้ยาและสารเสพติด และผู้ให้บริการทางเพศ โดยการบิการสุขภาพดังกล่าวจะปราศจากการตีตราและเลือกปฎิบัติ  โครงการนี้จะดำเนินการผ่านการร่วมมือกับองค์กรชุมชน 3 องค์กรได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส

คำถามยอดฮิต