รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลในงานเทียนส่องใจ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลในงานเทียนส่องใจ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เครื่องซักผ้า จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวภัทรนันท์ สว่างวิจิตรา กรุงเทพมาหนคร
  • รางวัลที่ 2 โทรทัศน์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ส.อ.หญิงเกษวดี แจ้งใบ จ.ชลบุรี
  • รางวัลที่ 3 กระติกน้ำร้อน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางนันทวัลย์ ลำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร และนางสาวบุสริน บินมามะ จ.เพชรบุรี
  • รางวัลที่ 4 พัดลม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชรพร รานอก จ.ชลบุรี
  • รางวัลที่ 5 ชุดกล่องพลาสติก จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายธนาธิป กือนะพัชร์ จ.สุโขทัย
  • รางวัลที่ 6 ที่คันน้ำผลไม้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ พ.ท.หญิงสุธชนา แทบประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

กติการการรับรางวัล เพียงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรมายื่นรับรางวัลด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 (กรุณาโทรนัดเพื่อรับรางวัลที่หมายเลข 022516717 ในวันเวลาราชการ)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ (ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในคูปองตอบคำถาม) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 หลังประกาศผลรางวัล ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

คำถามยอดฮิต