ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบรางวัล The Best Community Engagement Award 07 มิถุนายน 2561
งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 05 มิถุนายน 2561
อาการเบลอในสาวประเภทสองมาจากเทคฮอร์โมนมากไปจริงหรือ? 05 มิถุนายน 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 23 พฤษภาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2561
จริงหรือไม่?โรคเอดส์รักษาได้ คนไทยใช้สิทธิ์ตรวจได้ฟรี 26 เมษายน 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 12-16 เมษายน 2561 09 เมษายน 2561

คำถามยอดฮิต