ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส จังหวัดเชียงราย 03 เมษายน 2561
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เข้ารับรางวัล The Pride 29 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนามงดให้บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 4-11 เมษายน 2561 และ 20 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศล Prof.David Cooper 20 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค 12 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะมาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 01 กุมภาพันธ์ 2561
สมาคมโรคเอดส์นานาชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 19 มกราคม 2561

คำถามยอดฮิต