ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
สปอตรณรงค์งานวันเอดส์โลก 2560 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 16 พฤศจิกายน 2560
Princess PrEP ช่วยได้ ไม่ติดเอดส์ 09 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน 09 พฤศจิกายน 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 25 ตุลาคม 2560
ขอเชิญติดตามชมรายการศาตร์พระราชา ตำราสร้างชีวิต ตอน "การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด" 20 ตุลาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช 20 ตุลาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560
เพียงเพราะตรวจผิดทำชีวิตเกือบพัง 10 ตุลาคม 2560
แพทย์ไทย 1 ใน 4 นักวิจัยสำคัญด้านโรคเอดส์ของโลก 10 ตุลาคม 2560

คำถามยอดฮิต