ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญติดตามชมรายการ ๑ ในพระราชดำริ ตอน "HIV ตรวจเร็ว รู้ทัน ป้องกันได้" 04 ตุลาคม 2560
งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก 1-2 ธันวาคม 2560 27 กันยายน 2560
ประกาศเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิต้านทานCD4ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 20 กันยายน 2560
การอบรมเสริมศักยภาพเรื่องความก้าวหน้าของการวิจัยเอชไอวีจากการประชุม 2017 IAS 14 กันยายน 2560
ประชุมระดับชาติด้านบริการสุขภาพ และ HIV สำหรับผู้หญิงข้ามเพศครั้งแรกของประเทศไทย 14 กันยายน 2560
คลีนิคนิรนามงดให้บริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ในวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 มิถุนายน 2560
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการเพร็ฟฟรี 08 มิถุนายน 2560
ขยายเวลารับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก มอบ ทุนการศึกษา” 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาในโครงการ“แบ่งฝัน ปันรัก มอบทุนการศึกษา” สำหรับบุตรผู้ติดเชื้อเอชไอวี 09 พฤษภาคม 2560

คำถามยอดฮิต