ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการวันที่ 10, 12-13 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวัน วิสาขบูชา และวันพืชมงคล 22 เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมงาน "๑๒๔ ปีแห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย" 11 เมษายน 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน 03 เมษายน 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี 03 เมษายน 2560
สัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 28 มีนาคม 2560
โครงการยา Raltegravir ฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 27 มีนาคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันมาฆบูชา 09 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชวนคู่รักตรวจ HIV ฟรี ในวันวาเลนไทน์ 20 มกราคม 2560
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุม Bangkok International Symposium 13 มกราคม 2560

คำถามยอดฮิต