ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการ The Young Professional Research and Education Program (YPREP) in HIV Prevention 07 มกราคม 2560
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการ 14 ธันวาคม 2559
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 26 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์วิจัยฯได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรค 26 กันยายน 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 5 16 กันยายน 2559
เชิญชวนส่งประกวดบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 26 สิงหาคม 2559
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเอชไอวีสำหรับผู้หญิง ฟรี 08 สิงหาคม 2559
สวนงู สถานเสาวภา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15 กรกฎาคม 2559
คลีนิคนิรนามปรับเวลาให้บริการ 24 มิถุนายน 2559
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ 14 มิถุนายน 2559

คำถามยอดฮิต