ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คลีนิคนิรนาม ตรวจเอดส์ฟรีทุกราย วันตรวจเอดส์แห่งชาติ 14 มิถุนายน 2559
คลีนิคนิรนาม เปิดบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 24 พฤษภาคม 2559
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 04 พฤษภาคม 2559
ตรวจเอชไอวีฟรีเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 123 ปี 21 เมษายน 2559
เซ็กส์ในวัยเรียน 01 เมษายน 2559
คลีนิคนิรนามปรับเวลาปิดการให้บริการ 29 มีนาคม 2559
คลีนิคนิรนาม ปิดให้บริการในวันที่ 18-19 มี.ค.59 เนื่องในวันจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 10 มีนาคม 2559
แถลงข่าว โครงการ เพร็พ พระองค์โสม 18 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ เพร็พ พระองค์โสมฯ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 30 มกราคม 2559

คำถามยอดฮิต