ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการยา Raltegravir ฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 22 มกราคม 2559
กิจกรรมวิ่งการกุศล 07 มกราคม 2559
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 09 ธันวาคม 2558
คลีนิคนิรนามปิดให้บริการ 03 ธันวาคม 2558
ทำความเข้าใจใหม่! เชื้อ HIV และ เอดส์ แตกต่างกัน...!? 02 ธันวาคม 2558
คลีนิคนิรนาม ศุนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดช่องทางการลงทะเบียนระบบออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2558
bangkok international symposium on hiv medicine 20 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ด้านต่างๆ 06 พฤศจิกายน 2558
บริจาคเข้ากองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย 15 ตุลาคม 2558
ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ปรับข้อกำหนดการรับสมัครและประกาศผลโครงการประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก ใหม่ดังนี้ 30 กันยายน 2558

คำถามยอดฮิต