AIDS 2012

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

        การประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 19 หรือ AIDS 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซี ก็ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  โดยมีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บิลล์ คลินตัน ร่วมในพิธีปิดด้วย    ซึ่งการประชุม 5 วัน เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 22,000 คนที่มาจากทุกมุมโลก และหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เช่น ชายรักชาย  หญิงขายบริการทางเพศ  แกนนำเยาวชนและผู้ติดเชื้อ เป็นต้น   การประชุมนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว และเคยจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2547 แต่ถูกห้ามจัดในสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี  เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามผู้ติดเชื้อเข้าประเทศ จนสุดท้ายมีการยกเลิกกฎหมายนี้ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงได้รับมอบหมายให้จัดเอดส์ 2012 ขึ้น แต่ก็ยังถูกโจมตีจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ายังมีกฎหมาย ห้ามผู้ติดยาเสพติดและหญิงขายบริการทางเพศเข้าประเทศ ทำให้ขาดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นจาก 2 กลุ่มสำคัญไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ อ่านต่อ