1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

แพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติ ได้รับปริญญาเอก

วันที่ 22-23 เมษายน 2556 เป็น วันพิเศษที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมบันทึกเป็นทางการว่าเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีผู้จบปริญญาเอกในสาขาหรือโรคเดียวกันพร้อม กันทีเดียว 5 คน และเป็นวันพิเศษที่ประเทศไทยต้องบันทึกไว้ว่า แพทย์ไทยและต่างชาติที่ทำวิจัยที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมพร้อมกันทีเดียว 5 คน โอกาสพิเศษและอัศจรรย์เช่นนี้คงจะไม่มีอีกแล้วในอนาคต จึงขอบันทึกความทรงจำไว้ ณ. โอกาสนี้  แพทย์ทั้ง 5 ท่าน อ่านต่อ