HOT NEWS

3 ทศวรรษโรคเอดส์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการพบโรคเอดส์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า "AIDS at 30: Nations at the crossroads"
รายงานดังกล่าวระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ทั่วโลกลดลงเกือบ 25% โดย เฉพาะในอินเดียมีอัตราการลดลงของจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มากกว่า 50% และ 35% ในแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจำนวน มากที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ
แม้อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงมีอยู่สูงมาก กล่าวคือ ราว ๆ 7,000 ราย/วัน อ่านต่อ

AIDS 2012

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

        การประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 19 หรือ AIDS 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซี ก็ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  โดยมีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บิลล์ คลินตัน ร่วมในพิธีปิดด้วย    ซึ่งการประชุม 5 วัน เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 22,000 คนที่มาจากทุกมุมโลก และหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เช่น ชายรักชาย  หญิงขายบริการทางเพศ  แกนนำเยาวชนและผู้ติดเชื้อ เป็นต้น   การประชุมนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว และเคยจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2547 แต่ถูกห้ามจัดในสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี  เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามผู้ติดเชื้อเข้าประเทศ จนสุดท้ายมีการยกเลิกกฎหมายนี้ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงได้รับมอบหมายให้จัดเอดส์ 2012 ขึ้น แต่ก็ยังถูกโจมตีจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ายังมีกฎหมาย ห้ามผู้ติดยาเสพติดและหญิงขายบริการทางเพศเข้าประเทศ ทำให้ขาดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นจาก 2 กลุ่มสำคัญไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ อ่านต่อ    

สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

     มีรายงานโรคเอดส์ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2524 ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 นับจนถึงขณะนี้ได้ 25 ปีแล้ว 3 ปีแรก เอดส์ระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2531 มีการระบาดหนักในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีด ปีต่อมาเริ่มระบาดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 2533 พบมากในชายนักเที่ยวที่ติดกามโรคจากหญิงขายบริการ และปีถัดมา (พ.ศ. 2534) พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภรรยาของชายนักเที่ยว และการระบาดในทารกแรกคลอด โดยสรุป ภายใน 6 ปีที่โรคเอดส์เข้ามาถึงเมืองไทยก็ระบาดเข้าไปถึงสถาบันครอบครัวของคนไทยทุกคน

บทความ

คำถามยอดฮิต