1. แผนที่
  2. Google Map

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-251-6711-5
โทรสาร : 02-2547577
อีเมล์ : aids@trcarc.org
Facebook : https://www.facebook.com/ByTrcarc/
YouTube : Thai Red Cross Aids Research Centre

การเดินทางมาคลีนิคนิรนาม

- รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีราชดำริฝั่งสนามม้า
- รถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานีสีลม
- รถโดยสารประจำทางมีสาย ปอ.514,ปอ.547,ปอ.505,ปอ.77,ปอ.504,สาย15,สาย77,สาย50
สาย14,สาย74และสาย25 สีขาวน้ำเงิน

 ท่านที่มีความประสงค์ขอบริจาคเงินสามารถบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)
เลขที่บัญชี : 045-5-64300-5
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ : แฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ส่งมาที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ หมายเลข 0-2254-7577 หรือ
ติดต่อการเงินเพื่อขอใบเสร็จรับเงินบริจาค : finance@trcarc.org
การเงินและบัญชี โทรศัพท์ 02-251-6711-5 ต่อ 513-514

**เจาะเลือดหลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

 

**พุธ,ศุกร์ เจาะเลือดหลังเวลา 18.30 น. และเสาร์ หลังเวลา 15.30 น.ฟังผลในวันทำการถัดไป

 

 

ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์