HOT NEWS
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 281
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 972
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 2421
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 1684
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 1464
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 1787
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 2212
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 1474
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 1392
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 1097

คำถามยอดฮิต