HOT NEWS
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 52
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 812
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 2082
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 1509
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 1185
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 1538
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 1853
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 1271
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 1208
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 860

คำถามยอดฮิต