HOT NEWS
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 175
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 910
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 2299
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 1612
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 1349
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 1697
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 2065
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 1398
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 1324
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 1008

คำถามยอดฮิต