1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

พยาบาล 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
     ปฏิบัติงาน ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
ด้านงานบริการเกี่ยวกับ

 1. ให้คำปรึกษาก่อน – หลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปากทวารหนัก
 3. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ส่องกล้องกำลังขยายสูงตรวจทางทวารหนัก(HRA)/ทางปากมดลูก (Colposcope)
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี เอชพีวี และยาฉีดอื่นๆ
 5. ประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เวชระเบียน เภสัชกร ผู้ประสานงาน ฯลฯ
 6. ให้บริการดูแลในฐานะพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ความสามารถที่จำเป็น

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ระดับดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ 
 • สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงาน บริการ มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนเริ่มต้น : 25,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
     ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2 251 6711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  คลิ๊กที่นี่
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กันยายน 2561