1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 1961
Senior Program Officer for Capacity Building 15 กรกฎาคม 2561 2314
เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม 2561 4228
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง 08 ธันวาคม 2560 2287
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง 03 ตุลาคม 2560 6077
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer) 16 ธันวาคม 2559 3843
Clinical Trial Monitor 16 ธันวาคม 2559 3620
Senior Grants and Contracts Officer 16 ธันวาคม 2559 3284
พยาบาลวิจัย (Study Nurse) 16 ธันวาคม 2559 5234
Finance and Accounting Manager 24 พฤศจิกายน 2559 3272