1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 1728
Senior Program Officer for Capacity Building 15 กรกฎาคม 2561 2097
เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม 2561 3957
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง 08 ธันวาคม 2560 2092
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง 03 ตุลาคม 2560 5442
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer) 16 ธันวาคม 2559 3585
Clinical Trial Monitor 16 ธันวาคม 2559 3390
Senior Grants and Contracts Officer 16 ธันวาคม 2559 3051
พยาบาลวิจัย (Study Nurse) 16 ธันวาคม 2559 4931
Finance and Accounting Manager 24 พฤศจิกายน 2559 3029