HOT NEWS

PrEP คือ?

การให้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นประจำ

คำถามยอดฮิต