HOT NEWS
:    คลีนิคนิรนาม งดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562

เชื้อ HIV เมื่ออยู่นอกร่างกายจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่

ขึ้น อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของสารคัดหลั่งที่ออกมามีมากน้อยเพียงใด หรือเลือดหนึ่งหยดมีปริมาณของเชื้อและคุณภาพที่ด้อยกว่า เลือดที่ออกมาจำนวนมากๆ  รวมทั้งสารคัดหลังที่ออกมาอยู่ในสภาพภายนอกแบบไหนมีส่วนผสมของสิ่งอื่นๆด้วย หรือไม่ อยู่ในสภาพร้อนแห้งหรือเย็น หรือเปื้อนผ้าที่แห้งแล้วเชื้อก็จะด้อยคุณภาพ

คำถามยอดฮิต